17 Nisan 2014 Perşembe

PHP Browser bilgilerini çekme<?php
foreach ($GLOBALS as $anahtar=>$deger ) {
            print ($anahtar . " =  " . $deger . "<br>");
            }
?>

Şimdi Browser penceresinde gördüğünüz bilgileri irdeleyelim; çünkü biraz sonra ziyaretçiden Form ile gelen verileri yakalarken ve işlerken bu bilgilerden yararlanacağız. (Bu programı kişisel bilgisayarınızda, kişisel Web sunucuda çalıştırıyorsanız, aynı programın gerçek bir Unix-tabanlı Web sunucuda (Apache) nasıl sonuç verdiğini

Bu programla PHP'nin daima varolan $GLOBALS dizisinin üyelerini görüntülüyoruz. $GLOBALS bir ilişkili-dizi-değişken, yani değişken değerlerinin endeks adı (anahtarı) bulunan bir dizi olduğu için, içerdiği değerlere adları ile ulaşabiliriz. Bu programda, $GLOBALS'ın anahtarlarını $anahtar, değerlerini ise $değer değişkenine yazdırıyoruz ve bir foreach döngüsü ile Brnowser penceresine gönderiyoruz. Programı çalıştırdığımız sisteme ve Web sunucu programına bağlı olmak üzere, ekranımızda bir çok değişken görebiliriz. Bunlar arasında bütün HTTP Server programları için ortak ve Web programcısı için önemli değişkenler şunlardır:

HTTP_ENV_VARS    HTTP Sunucu programın çalışmakta olan PHP dosyası için oluşturduğu çevre değişkenlerinin yazılı olduğu dizi değişken. Bu değişkenin içinde şu unsurlar bulunur:
                                    HOSTNAME: Sunucunun IP adresi
                                    SHELL: Unix sisteminde kullanılan Shell programı
                                    HOSTTYPE: Sunucunun adı ve sürünü
                                    OSTYPE: Sunucu'nun işletim sistemi
                                    HOME: Çalışan programın kök dizini
                                    PATH: Çalışan programın Sunucu'daki yolu
HTTP_SERVER_VARS                                      Sunucu programın çalışmakta olan PHP dosyasına sunduğu bazı bilgilerin bulunduğu dizi değişken. Bu değişkenin içinde şu unsurlar bulunur:
                                    PHP_SELF: Çalışan PHP programının bulunduğu dizin ve adı
                                    PATH_TRANSLATED: Çalışan PHP programının fiziksel yolu
Ücretsiz Hosting
HTTP_GET_VARS     Bir Form'dan GET metoduyla alınan bilgilerin anahtar=değer çiftleri olarak kaydedildiği dizi değişken
HTTP_POST_VARS   Bir Form'dan POST metoduyla alınan bilgilerin anahtar=değer çiftleri olarak kaydedildiği dizi değişken
HTTP_USER_AGENT                                        Ziyaretçinin bilgisayarında kurulu Internet Browser programı
QUERY_STRING       Form ile bilgi alırken          GET metodunu kullandığımız takdirde, Browser'ın göndereceği bilgilerin tutulduğu değişken
REMOTE_ADDR        Ziyaretçinin bilgisayarına ISS tarafından atanmış IP adresi
REQUEST_METHOD                                         Form ile gelen bilgilerin gönderildiği metod: GET veya POST
REQUEST_URI          O anda çalışmakta olan PHP dosyasının adı ve varsa bu ada eklenmiş Query_String
SCRIPT_FILENAME O anda çalışmakta olan PHP programının dosya adı
SCRIPT_URI              O anda çalışmakta olan PHP programının tam URL adresi
SERVER_ADDR         Sunucunun IP adresi

SERVER_PROTOCOL                                       Sunucunun HTTP protokolünün sürümü

0 yorum:

Yorum Gönder