16 Nisan 2014 Çarşamba

PHP Escape

şu satırdaki, ters-bölü işareti dikkatinizden kaçmamış olmalı:

            print "İkinci değişkenin adı: \$alfanumerik<br>";

PHP için özel anlamı olan işaretlerin anlamlandırılmasını önlemek ve bu işaretleri düz metin saymasını sağlamak için bu işaretlerin önüne ters-bölü işareti koyarız.
şöyledir:

\'          Tek tırnak
\"          Çift tırnak
\\          Ters-bölü
\$         Dolar işareti
\n         Yeni Satır (New Line)
\r          Satır Başı (Return)
\t          Sekme (Tab) karakteri
Ücretsiz Hosting
Kimi zaman bir değişkene atadığımız değerin türünü değiştirmek gerekir. Bunu settype() fonksiyonu ile yaparız.
  
$degisken  = 5.67890;
            print("Değişkenin  değeri : ");
            print "$degisken<br>";
            print("Türü : ");
            print gettype( $degisken ) ; //çift,ondalık/double
            print "<br>";
            print "<br>";

            print "İlk değiştirme işlemi: Alfanümerik/String:<br>";
            settype( $degisken, string ); //alfanümerik/string (integer,double,booleon)
            print "Değeri : ";
            print "$degisken<br>";
            print("Türü : ");
            print gettype( $degisken ) ; //alfanümerik/string
            print "<br>";

            print "<br>";

0 yorum:

Yorum Gönder