16 Nisan 2014 Çarşamba

PHP İşlemciler (Operatörler)

Aritmetik işlemciler:

+              Toplama                  6+5      =   11
-               Çıkartma                 6-5      =     1
/                Bölme                     6/5       =  1.2
*               Çarpma                   6*5      =   30
%             Kalan (Modulus)     6%5     =     1

$sayi=4.5;
echo floor($sayi);           =>> 4 (Sayıyı aşağıya yuvarlar)
echo ceil($sayi);             =>> 5 (Sayıyı yukarıya yuvarlar)
echo round($sayi);          =>> 5 (Sayıyı yuvarlar)

echo max(13,12,5,7);      =>> 13
echo min(13,12,5,7);       =>> 5


Rastgele Sayı

Srand((double) microtime()*1000000);
echo rand(20,30)         =>> (20-30 arası sayı döndürür)


Ücretsiz Hosting

PHP'nin atama işlemcisinin eşittir (=) işareti olduğunu hatırlıyorsunuz birleşik-atama (combined-assignment) işlemcileri, bu işarete diğer aritmetik işlemciler eklenerek oluşturulur.

İşlemci                      Örnek                           Anlamı
+=                             $a += 5                          $a = $a + 5
-=                              $a -= 5                           $a = $a - 5
/=                              $a /=5                            $a = $a / 5
*=                             $a *= 5                          $a = $a * 5
%=                            $a %= 5                         $a = $a % 5
.=                              $a .= "metin"                  $a = $a" metin"


                             Bir Arttırmak veya Azaltmak için

Değerleri sadece 1 arttırmak veya azaltmak için PHP, bir kolaylık sağlar:

$a++  veya ++$a              : $a'nın değerini 1 arttırır;
$a--    veya --$a               : $a'nın değerini 1 eksiltir.

PHP'nin karşılaştırma yapması için kullandığımız işlemciler ise işlem işaretinin sağı ve solundaki değerleri veya değişkenlerin değerlerini işaretin belirttiği karşılaştırmayı yaptıktan sonra ortaya ya doğru (true) ya da yanlış (false) sonucunu çıkartırlar.


İşlemci     Örnek             Örnek        $a=6 ise:

==            eşitse                $a == 5       Yanlış/False
!=             eşit değilse        $a != 5        Doğru/True
===          aynı ise             $a === 5    Yanlış/False
>              büyükse           $a > 5         Doğuru/True
<              küçükse           $a < 5         Yanlış/False
<=            küçükse           $a <= 5       Yanlış/False
                 veya eşitse              
>=            büyükse           $a >= 5       Doğru/True
                 veya eşitse

PHP'de bu karşılaştırmayı iki grubun arasına koyduğumuz işaretlerle yaparız İşaretin sağ ve sol tarafının doğruluğu veya yanlışığı işarete göre nihai sonucun doğru veya yanlış olmasını  sağlar. Bu karşılaştırmaları yaparken şu işlemcileri kullanırız:

İşlemci     Adı                         Anlamı                                   Örnek

||               veya                 sol veya sağ doğru              doğru || yanlış =  doğru
or             veya                 sol veya sağ doğru              doğru || yanlış =  doğru
&&           ve                    sol ve sağ doğru                              doğru || yanlış =  yanlış
and           ve                    sol ve sağ doğru                              doğru || yanlış =  yanlış
Xor           Şartlı-veya        Sadece sol veya sağ doğru doğru || yanlış =  doğru
!               Değil                sol veya sağ yanlış               doğru || yanlış =  doğru

<?php
            $vize = 45;
            $final = 65;
            if ($vize >= 50 && $final >= 50) {
            print ("Öğrenci geçti!");
            }
            else {
            print ("Öğrenci kaldı!");
            }

?>

0 yorum:

Yorum Gönder