16 Nisan 2014 Çarşamba

PHP isset() ve unset()

isset() fnksiyonu, PHP'nin bir değişkenin içinde değer  bulunup bulunmadığını sınamasını sağlar. unset() ise varolan bir değişkeni yok eder.

if (isset($bir_degisken)) {
print( $bir_degisken );
}
else {
unset($bir_degisken);
}


Bu kod parçası, $bir_degisken isimli dğişkenin içi boş değişse, içeriğini görüntüleyecek, içi boş ise varlığına son verecektir.
Ücretsiz Hosting

0 yorum:

Yorum Gönder